ŹRÓDŁA STRESU W PRACY


Źródłem stresu w pracy mogą być zarówno bodźce fizyczne np. hałas, niewłaściwe oświetlenia, zbyt wysoką bądź niska temperatura, zapylenie itp. jak i bodźce psychospołeczne czy też inaczej mówiąc bodźce związane z treścią pracy oraz z kontekstem pracy:

...
Powrót do porzedniej strony