ROLA WSPARCIA SPOŁECZNEGO W PREWENCJI STRESU W MIEJSCU PRACY

Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na samopoczucie pracownika, stanowiących element prewencyjny i wspierający mają stosunki z innymi ludźmi w miejscu pracy. Ważne jest, by otoczenie nie stwarzało konfliktów, ale by wspierało pracownika.


Wsparcie emocjonalne

  • okazywanie sympatii
  • okazywanie życzliwości
  • okazywanie zainteresowania itp.

Wsparcie instrumentalne

  • Udzielanie konkretnej pomocy
  • wsparcie merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów

Wsparcie informacyjne

  • dostarczeanie informacji istotnych do radzenia sobie w danej sytuacji
  • informacja zwrotna na temat jakosci ralizowanych zadań przez parcownika

Wsparcie społeczne wpływa bezpośrednio oraz pośrednio na zdrowie i samopoczucie pracownika, ponieważ życzliwość i przychylność otoczenia może stanowić tamę, która nie dopuści do samego pojawienia się stresorów, w konsekwencji nie dochodzi do reakcji stresowych, a w harmonijnym środowisku pracy mało prawdopodobne wydaje się niesprawiedliwe ocenienie pracownika. Gdy środowisko pracy samo w sobie jest źródłem wielu stresorów wsparcie społeczne stanowi bufor chroniący przed ich negatywnym wpływem na zdrowie, pozwala lepiej radzić sobie z nimi i osłabia nasilenie reakcji stresowej

OSOBA OTOCZONA PRZYCHYLNOŚCIĄ CZUJE SIĘ LEPIEJ I PEWNIEJ

nawet jeśli środowisko pracy generuje dużą ilość stresorów.

Powrót do porzedniej strony