STRES W MIESJCU PRACY – SKUTKI EKONOMICZNE


Osoby doświadczające stresu w miejscu pracy są wyczerpane fizycznie i psychicznie, odczuwają dolegliwości somatyczne I/lub zdrowotne. Z tych powodów mogą częściej:

  • nie być w stanie pracować tak efektywnie i wydajnie jak wcześniej
  • popełniać niezamierzone pomyłki i błędy
  • być niechętne zmianom, nowościom w pracy
  • omijać przepisy, zasady bezpieczeństwa, polecenia przełożonych, a co za tym idzie ulegać wypadkom w pracy
  • korzystać ze zwolnień lekarskich, brać dni wolne
  • tracić zainteresowanie pracą - „wypalać się”
  • w skrajnych wypadkach rezygnować i odchodzić z pracy.

W ten sposób chroniczny i nie zmniejszany stres w miejscu pracy może zwiększać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz być przyczyną strat. Podejmowane w pośpiechu błędne decyzje, spadek efektywności i wydajności w pracy, niezadowoleni klienci, koszty wypadków przy pracy, zastępstw nieobecnych pracowników, selekcji, naboru, szkolenia i przygotowania zawodowego nowych pracowników lub kierowników zatrudnianych na miejsce tych, którzy odeszli – to tylko przykłady kosztów, które mogą być spowodowane przez niepotrzebny stres w miejscu pracy.

Powrót do porzedniej strony