Czym jest stres?


Stres psychologiczny jest szczególną relacją miedzy osobą a środowiskiem, którą osoba ocenia jako nadwyrężającą jej zasoby i zagrażającą jej dobrostanowi. (R. Lazarus)

Z reguły stres jest niezbędny do życia i przerwania. Potrzebujemy go aby być kreatywnymi, uczyć się i działać. Szkodliwy staje się tylko wówczas, gdy przytłacza i przerywa zdrowy stan równowagi. Niestety, nadmierny stres staje się coraz bardziej powszechną cechą współczesnego życia.

Warto pamiętać!

Doświadczanie przewlekłego stresu może zmienić sposób w jaki osoba czuje, myśli i zachowuje się, może także spowodować zmiany w funkcjonowaniu fizjologicznym człowieka. Długotrwały stres doświadczany przez pracowników odbija się na funkcjonowaniu jednostki oraz całej organizacji/firmy/przedsiębiorstwa. Jego przejawami są:

  • zwiększona absencja,
  • zmniejszona produktywność,
  • wzrost ilości wypadków,
  • wyższa fluktuacja załogi,
  • wzrost kosztów związanych z większą zachorowalnością.
Powrót do porzedniej strony