Program prewencyjny

Celem programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy jest:


 • popularyzowanie wiedzy na temat stresu, jego źródeł, przebiegu, spustoszeń jakie wywołuje w naszych organizmach,
 • metod radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy,
 • popularyzacja wiedzy na temat źródeł zagrożeń psychospołecznych tj. mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja i przemoc w miejscu pracy,
 • metod radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy,
 • poprawa stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, a tym samym stworzenie dobrego klimatu do pracy zespołowej,
 • obniżenie poziomu stresu spowodowanego narastającymi konfliktami,
 • poprawa komfortu pracy,
 • złagodzenie negatywnych skutków stresu,
 • zapoznanie pracowników z metodami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • wzrost zaangażowania pracowników w zapobieganie stresowi w codziennej pracy,
 • wzrost efektywności i wydajności pracy,
 • wykrycie i naprawienie nieprawidłowości zauważonych przez pracowników,
 • włączenie pracowników w aktywny system zarządzania BHP,
 • wzmocnienie roli pracowników w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy,
 • ułatwienie komunikacji pomiędzy pracownikami i przedstawicielami pracodawcy,
 • wyraźne zwiększenie zadowolenia pracowników z pracy oraz zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • identyfikacja zagrożeń w celu uzyskania informacji umożliwiających wskazanie kierunków działań prewencyjnych o charakterze psychospołecznym.
Powrót do porzedniej strony