Prewencja wypadkowa


Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego roku ponad 2,3 miliona osób ponosi śmierć w miejscu pracy, wskutek wypadku lub choroby zawodowej. Konsekwencją wypadków jest nie tylko cierpienie poszkodowanych i ich rodzin, to również wymierne straty ekonomiczne. Jeśli już wypadek miał miejsce warto wyciągnąć z tego właściwe wnioski by zapobiec kolejnym w przyszłości. Program prewencyjny służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pracy, poprzez:
  • wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej w zakładach;
  • zaangażowanie kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego, planowanie i realizację działań zmniejszających ryzyko zawodowe oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony;
  • zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relację kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na bezpieczne warunki pracy;
  • upowszechnianie problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy z partnerami społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, stowarzyszeniami branżowymi, organami samorządu terytorialnego i administracji publicznej,
  • ekspertami, placówkami naukowo-badawczymi.
Powrót do porzedniej strony