Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”


Przeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży.

W nauczaniu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych uwzględniono problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Tematyka ta jest omawiana w toku przedmiotów zawodowych, godzin wychowawczych, czasami w formie wyodrębnionej jednostki lekcyjnej.

Pomoc merytoryczną w edukowaniu młodego pokolenia z zakresu prawa pracy nauczyciele mogą uzyskać dzięki udziałowi w programie edukacyjnym PIP „Kultura bezpieczeństwa”. Na przełomie kilku ostatnich lat nastąpił wzrost zainteresowania tym programem edukacyjnym. Miały na to wpływ m.in. działania promujące tematykę programu w ramach kampanii informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy skierowanych do młodzieży (np. „Bezpiecznie od startu”) oraz w ramach organizowanego przez PIP od 2013 roku konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Łącznie w latach 2006-2017 w zajęciach poświęconych problematyce ochrony człowieka w środowisku pracy, zorganizowanych w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”, wzięło udział ponad 580 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Powrót do porzedniej strony