Materiały dla pracowników i pracodawców


Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że materiały adresowane do pracowników są bardzo pomocne w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych w firmach budowlanych. Niestety pracodawcy, w szczególności właściciele małych zakładów, nie mają dostępu do specjalistycznych publikacji. Materiały szkoleniowe przygotowane przez PIP – karty stanowiskowe bhp, w przystępny sposób przedstawiają opisy dobrych praktyk opracowanych na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Stosowanie się do tych zaleceń pozwoli na znaczne poprawienie bezpieczeństwa pracy oraz uchroni pracowników przed wypadkami.

Działania prowadzone przez PIP mają na celu wskazanie opinii publicznej, że upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków (śmiertelnych i ciężkich) w budownictwie. Ogólna świadomość zagrożeń i konieczności zastosowania środków profilaktycznych w konsekwencji powinna przyczynić się do wytworzenia społecznego poczucia braku akceptacji dla zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy przy pracach na wysokości.

Działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy uzupełniane są o stały nadzór i monitoring inspektorów pracy nad dużymi inwestycjami realizowanymi w danym regionie. Nadzór ten polega przede wszystkim na zwróceniu uwagi na kształtowanie dobrych praktyk na placach budów.

Powrót do porzedniej strony