Card image cap
Programy Prewencyjne / Edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prowadzonych przez Pństwową Inspekcję Pracy

Kultura bezpieczeństwa

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów od 2006 roku.

O programie:

Przeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży

Więcej..
Cele programu:
  • Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie)
  • Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.
Jak działa program?

Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z kuratoriami oświaty i zainteresowanymi szkołami ponadgimnazjalnymi, samorządami oraz partnerami społecznymi. Do skorzystania z wiedzy i doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy zapraszane są również uczelnie wyższe i ochotnicze hufce pracy. Nauczyciele, którzy zgłaszają gotowość udziału w programie, objęci są szkoleniami Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący lekcje w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” korzystają z możliwości wnioskowania o przeprowadzenie zajęć przez inspektorów pracy i innych pracowników PIP. Na podobnych zasadach odbywa się realizacja programu w środowisku studenckim. Program realizowany jest w formie wykładów, prelekcji i seminariów, a tematyka ustalana w zależności od charakteru uczelni.


Bezpłatne materiały edukacyjne:
  • Szkoły przystępujące do programu otrzymują bezpłatne pomoce edukacyjne w postaci podręcznika dla nauczyciela, przygotowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz liczne publikacje edukacyjne i multimedialne PIP
  • Uczniowie uczestniczący w zajęciach z przeszkolonymi przez PIP nauczycielami otrzymują przystępnie opracowany i bogliato ilustrowany przykładami poradnik dla ucznia „W pierwszej pracy”, napisany przez pracowników inspekcji i wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.Więcej..
Deklaracja udziału w programie

Pobierz deklarację
Okręgowe Inspektoraty Pracy

Adresy Okręgowych Inspektoratów Pracy znajdziesz na stronie główej PIP

Przejdź...