Card image cap
Programy Prewencyjne / Edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prowadzonych przez Pństwową Inspekcję Pracy

Budowa! Stop wypadkom!

Budownictwo jest branżą, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczególnie duże, a skala naruszeń przepisów bhp jest bardzo wysoka. Plac budowy należy uznać za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy.


więcej...
Działania realizowane przez okręgowe inspektoraty pracy

Okręgowe inspektoraty pracy w całej Polsce organizują spotkania i szkolenia na warunkach nieodpłatnego uczestnictwa, dyżury telefoniczne i inne formy ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. W działalność tę włączają się lokalne media poprzez publikację treści dotyczących tematyki zapobiegania wypadkom w budownictwie. Prowadzone działania służą wyrabianiu u pracowników budów stałych nawyków bezpieczeństwa, stosowania się do procedur bezpieczeństwa, korzystania ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, trzeźwości w pracy, reagowania na odstępstwa od obowiązujących wymagań.


Materiały:

Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że materiały adresowane do pracowników są bardzo pomocne w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych w firmach budowlanych. Niestety pracodawcy, w szczególności właściciele małych zakładów, nie mają dostępu do specjalistycznych publikacji. Materiały szkoleniowe przygotowane przez PIP – karty stanowiskowe bhp, w przystępny sposób przedstawiają opisy dobrych praktyk opracowanych na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Stosowanie się do tych zaleceń pozwoli na znaczne poprawienie bezpieczeństwa pracy oraz uchroni pracowników przed wypadkami.


więcej...

Materiały dla pracodawców i pracowników

Wydawnictwa
Card image cap
Karty stanowiskowe bhp
Card image cap
Materiały graficzne
Card image cap
Artykuły z zakresu BHP
Card image cap