Card image cap
Programy Prewencyjne / Edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prowadzonych przez Pństwową Inspekcję Pracy

Bezpieczna obróbka drewna

Nowy, zaplanowany do realizacji w latach 2016 – 2018, program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy, jest adresowany do pracodawców zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, którą charakteryzuje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (przede wszystkim takich jak hałas, pyły, zagrożenia mechaniczne i chemiczne). W najbliższych latach PIP planuje prowadzenie kontroli ukierunkowanych na przedsiębiorstwa o tym profilu, do których można się przygotować przez uczestnictwo w niniejszym programie.

Cel programu:

Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w branży „drzewnej”. Jest to związane jest ze szczególną odpowiedzialnością pracodawców, którym Państwowa Inspekcja Pracy oferuje specjalnie przeznaczony dla tej branży program prewencyjny, mający stanowić realną i przystępną pomoc w prawidłowej ocenie panujących w ich przedsiębiorstwach warunków pracy, przeprowadzeniu (jeśli okaże się to konieczne) działań profilaktycznych lub korygujących na rzecz ich poprawy, a następnie zapewnieniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy w dłuższej perspektywie.

Jak działa program?

Istotny etap programu stanowi samokontrola warunków pracy w zakładzie, na podstawie Listy kontrolnej przygotowanej przez PIP, a następnie opracowanie i wdrożenie działań naprawczych i prewencyjnych adekwatnych do wyników tej samokontroli. Inspektorzy pracy będą udzielać pracodawcom specjalistycznej pomocy przez cały okres realizacji programu.